SAP Bilgi Merkezi
Ana Sayfa  ABAP   FI   CO   MM   SD   PP   QM   HR   BW 
ABAP Destek
 • STRLEN - Bir string değişkeninin uzunluğunu döner.
 • WRITE - Dışa aktarım rutini kullanarak tarihi, belgeyi, vb. ekrana veya değişkene yazar.
 • CONCATENATE - Değişkenleri dışa aktarım rutini kullanmadan art arda yapıştırır.
 • SHIFT - Değişkenin içeriğini sağa veya sola kaydırır.
 • CONDENSE - String değişkenin başındaki boşlukları atar.
 • lv_string+23(12) - lv_string değişkeninin 23 karakterini atlayıp sonraki 12 karakterini al.
 • SEARCH - Bir string değişkenin içeriğini başka bir değişken için tarama.
 • REPLACE - Bir stringin içeriğindeki belli kelimeleri başkaları ile değiştirir.

STRLEN
Bir string değişkenin uzunluğunu döner.

Örnek Program:

lv_num1 = STRLEN( lv_string ).

IF STRLEN( lv_string ) GE 5.
	WRITE lv_string(5).
ENDIF.

WRITE
Dışa aktarım rutini kullanarak tarihi, belgeyi, vb. ekrana veya değişkene yazar.

Örnek Program:

EKRANA YAZ:
WRITE: lv_matnr,
    lv_kunnr,
    sy-datum,
    lv_belnr.

WRITE: lv_dmbtr CURRENCY lv_waers.

DEĞİŞKENE YAZ:
WRITE sy-datum TO lv_outstr.
WRITE lv_menge TO lv_out UNIT lv_meins.

CONCATENATE
Değişkenleri dışa aktarım rutini kullanmadan art arda yapıştırır.

Örnek Program:

CONCATENATE 'Bu ayki ciromuz' lv_dmbtr 'TL dir.'
 INTO lv_outstr
 SEPARATED BY space.

SHIFT
Değişkenin içeriğini sağa veya sola kaydırır.

Örnek Program:

SHIFT lv_matnr LEFT DELETING LEADING '0'.

CONDENSE
String değişkenin başındaki boşlukları atar.

Örnek Program:

WRITE lv_dmbtr TO lv_outstr CURRENCY lv_waers.

CONDENSE lv_outstr.

lv_string+23(12)
lv_string değişkeninin 23 karakterini atlayıp sonraki 12 karakterini al.

Örnek Program:

WRITE: lv_string+23(12),
    sy-datum+4(2).
CHECK lv_matnr(1) EQ 'M'.

SEARCH
Bir string değişkenin içeriğini başka bir değişken için tarama, string varsa SY-SUBRC 0 olur, yoksa 4 olur. Stringin içerisinde bulunduğu ilk karakter 0 olmak kaydıyla SY-FDPOS o karakterin bulunduğu sırayı verir.

Örnek Program:

SEARCH lv_matnr FOR 'MT'.
CHECK sy-subrc EQ 0 AND sy-fdpos EQ 2.

REPLACE
Bir stringin içeriğindeki belli kelimeleri başkaları ile değiştirir.

WRITE lv_menge TO lv_outstr.
REPLACE ',000' IN lv_outstr WITH ''.

REPLACE ALL OCCURENCES OF 'AB' IN lv_outstr WITH 'BC'.
ABAP Destek
SAP Chain
SAP NetWeaver
ticket sistemimize katılın ve ücretsiz
10 adam gün kazanın >>
 Ana Sayfa  |  ABAP  |  FI  |  CO  |  MM  |  SD  |  PP  |  QM  |  HR  |  BW 
ykomut@gmail.com