SAP Bilgi Merkezi
Ana Sayfa  ABAP   FI   CO   MM   SD   PP   QM   HR   BW 
ABAP Destek
USER EXIT

User Exitler SAP Standart Programları İçerisine yerleştirilmiş, kodlanabilir alanlardır. Standart programların yetersiz kalması halinde kullanılırlar. CALL CUSTOMER-FUNCTION kodu ile çağırılırlar. Bu komuta debug konması ile bulunabilirler. SMOD ve CMOD işlem kodları ile işlenebilirler. Aşağıdaki Program ile sistemde User Exit taraması yapabilirsiniz.

User Exit Bulucu :

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report YSMOD2
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT ysmod2.
TABLES: modsap, modact, tstc.
PARAMETERS: input1 LIKE tstc-tcode DEFAULT ' ',
      input2 LIKE modsap-typ DEFAULT ' '.
DATA: search1(6),
   search2(3),
   search3 LIKE modsap-member.
DATA : first_row VALUE 'Y'.
CONCATENATE: '%' input1 '%' INTO search1,
'%' input2 INTO search2.
SELECT * FROM tstc WHERE tcode LIKE search1.
 first_row = 'Y'.
 CHECK tstc-pgmna NE space.
 CONCATENATE '%' tstc-pgmna '%' INTO search3.
 SELECT * FROM modsap WHERE typ LIKE search2
 AND member LIKE search3.
  SELECT SINGLE * FROM modact WHERE member = modsap-name.
  IF first_row EQ 'Y'.
   WRITE: /0 tstc-tcode, 6 tstc-pgmna, 16 modsap-name, 32 modsap-typ,
       45 modsap-member, 70 modact-name.
   first_row = 'N'.
  ELSE.
   WRITE: /16 modsap-name, 32 modsap-typ, 45 modsap-member, 70 modact-name.
  ENDIF.
  CLEAR : modsap, modact.
 ENDSELECT.
 IF sy-subrc NE 0.
  WRITE : /0 tstc-tcode, 6 tstc-pgmna, 30 'No exits found'.
 ENDIF.
 CLEAR tstc.
ENDSELECT.
END-OF-SELECTION.
 CLEAR: search1, search2, search3.
* End
BADI

SAP Standart programları içerisinden çağırılan SAP Obje Programlarına verilen isimdir. Birden fazla kez oluşturulup arka arkaya çağırılabilirler. User Exit lere benzerler. ABAP Object Oriented Programlamaya tabidirler. BADI'leri SXV_GET_CLIF_BY_NAME fonksiyonunun içerisine BREAK koyarak bulabilirsiniz.

ABAP Destek
SAP Chain
SAP NetWeaver
ticket sistemimize katılın ve ücretsiz
10 adam gün kazanın >>
 Ana Sayfa  |  ABAP  |  FI  |  CO  |  MM  |  SD  |  PP  |  QM  |  HR  |  BW 
ykomut@gmail.com