SAP Bilgi Merkezi
Ana Sayfa  ABAP   FI   CO   MM   SD   PP   QM   HR   BW 
ABAP Destek
SAP Yetkilendirme

SAP de yetkilendirme genellikle Yetki Objelerinin oluşturulması, yetki gruplarına dağıtılması ve kullanıcılara bağlanması şeklinde yapılır.

İşlem Kodları:

SU20 - Yetkilendirme Alanları Bakımı
SU21 - Yetkilendirme Objeleri Bakımı

SU53 - Son Sorgulanan Yetki Objesi (Yetki almak için Basis e gönderilecek obje.)
SE54 - Tablo Bakımı İçin Yetki Grubu

Yetki objesi için örnek program kodu:

AT SELECTION-SCREEN ON s_werks.
 PERFORM authorization_check_werks.

START-OF-SELECTION.

*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form authorization_check_werks
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM authorization_check_werks .
 DATA : BEGIN OF lt_werks OCCURS 0,
     werks LIKE t001w-werks,
 END OF lt_werks.
 SELECT werks INTO TABLE lt_werks
          FROM t001w
          WHERE werks IN s_werks.
 REFRESH s_werks.CLEAR s_werks.
 LOOP AT lt_werks.
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'M_MATE_WRK'
          ID 'ACTVT' FIELD '03'
          ID 'WERKS' FIELD lt_werks-werks.
  IF sy-subrc EQ 0.
   s_werks-sign  = 'I' .
   s_werks-option = 'EQ' .
   s_werks-low   = lt_werks-werks.
   APPEND s_werks.
  ENDIF.
 ENDLOOP.
 IF s_werks[] IS INITIAL.
  MESSAGE e007(zmm_msg).
 ENDIF.
ENDFORM.          " authorization_check_werks
ABAP Destek
SAP Chain
SAP NetWeaver
ticket sistemimize katılın ve ücretsiz
10 adam gün kazanın >>
 Ana Sayfa  |  ABAP  |  FI  |  CO  |  MM  |  SD  |  PP  |  QM  |  HR  |  BW 
ykomut@gmail.com