SAP Bilgi Merkezi
Ana Sayfa  ABAP   FI   CO   MM   SD   PP   QM   HR   BW 
ABAP Destek
SAP'de Tablo Öğreten Program

SAP'de Tablo, Domain ve işlem kodu öğrenmek için ekte bulunan programı sisteminizde oluşturup çalıştırın. Zorluk derecesine göre Tablo, Domain ve İşlem kodları sorulacak. Liste seçeneği ile sorulan soruları görüp öğrenebilirsiniz.

Malesef sorulan sorular ingilizce. Bunun sebebi yazdığım sistemde Türkçe çevirilerin olmamasıdır.

Örnek Program:

*&---------------------------------------------------------------------
*& Created Date : 3.8.2008                       *
*& Created By  : Yavuz KOMUT                     *
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT yu_tables.

DATA: lv_text LIKE dd02d-ddtext,
   lv_tabnam LIKE dd02l-tabname,
   lt_sval LIKE sval OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
   lv_ret,
   lv_message(100),
   lv_num(6) TYPE n,
   lv_write(11).

DATA: gv_larg LIKE qf00-ran_int,
   gv_small LIKE qf00-ran_int,
   gv_result LIKE qf00-ran_int.

DATA: BEGIN OF gt_fields OCCURS 0,
  field  LIKE dd03l-fieldname,
  domain LIKE dd03l-domname,
  ddtext LIKE dd04t-ddtext,
  level  TYPE i,
 END OF gt_fields.

DATA: BEGIN OF gt_tables OCCURS 0,
  tabname LIKE dd02l-tabname,
  ddtext LIKE dd02d-ddtext,
  level  TYPE i,
 END OF gt_tables.

DATA: BEGIN OF gt_tcode OCCURS 0,
  tcode  LIKE tstc-tcode,
  ttext  LIKE tstct-ttext,
  level  TYPE i,
 END OF gt_tcode.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK e01 WITH FRAME TITLE text-001.

PARAMETERS: p_index TYPE i DEFAULT 0,
      p_type TYPE i DEFAULT 1,
      p_ddlang LIKE dd02t-ddlanguage DEFAULT sy-langu,
      p_flag TYPE c AS CHECKBOX.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK e01.

INITIALIZATION.

 %_p_index_%_app_%-text = 'Start Index'.
 %_p_type_%_app_%-text = '(1)Table (2)Field (3)Transaction'.
 %_p_ddlang_%_app_%-text = 'Language'.
 %_p_flag_%_app_%-text = 'List'.

START-OF-SELECTION.

 CLEAR: gt_tables, gt_tables[].
 PERFORM table_add USING 'EINA'  'Purchasing Info Record-' 3.
 PERFORM table_add USING 'EINE'  'Purchasing Info Record-' 3.
 PERFORM table_add USING 'MAKT'  'Material Descriptions' 1.
 PERFORM table_add USING 'MARA'  'General Material Data' 1.
 PERFORM table_add USING 'MARC'  'Plant Data for Material' 1.
 PERFORM table_add USING 'MARD'  'Storage Location Data for' 1.
 PERFORM table_add USING 'MAST'  'Material to BOM Link' 2.
 PERFORM table_add USING 'MBEW'  'Material Valuation' 2.
 PERFORM table_add USING 'MKPF'  'Header- Material Document' 1.
 PERFORM table_add USING 'MSEG'  'Document Segment- Material' 1.
 PERFORM table_add USING 'MVER'  'Material Consumption' 2.
 PERFORM table_add USING 'MVKE'  'Sales Data for materials' 2.
 PERFORM table_add USING 'RKPF'  'Document Header- Reservation' 3.
 PERFORM table_add USING 'T023'  'Mat. groups' 2.
 PERFORM table_add USING 'T024'  'Purchasing Groups' 2.
 PERFORM table_add USING 'T156'  'Movement Type' 2.
 PERFORM table_add USING 'T157H' 'Help Texts for Movement Types' 3.
 PERFORM table_add USING 'MOFF'  'Lists what views have not' 3.
 PERFORM table_add USING 'A501'  'Plant/Material' 2.
 PERFORM table_add USING 'EBAN'  'Purchase Requisition' 1.
 PERFORM table_add USING 'EBKN'  'Purchase Requisition Account' 1.
 PERFORM table_add USING 'EKAB'  'Release Documentation' 2.
 PERFORM table_add USING 'EKBE'  'History per Purchasing' 1.
 PERFORM table_add USING 'EKET'  'Scheduling Agreement Schedule' 2.
 PERFORM table_add USING 'EKKN'  'Account Assignment in ' 2.
 PERFORM table_add USING 'EKKO'  'Purchasing Document Header' 1.
 PERFORM table_add USING 'EKPO'  'Purchasing Document Item' 1.
 PERFORM table_add USING 'IKPF'  'Header- Physical Inventory' 3.
 PERFORM table_add USING 'ISEG'  'Physical Inventory Document Items' 3.
 PERFORM table_add USING 'LFA1'  'Vendor Master (General section)' 1.
 PERFORM table_add USING 'LFB1'  'Vendor Master (Company Code)' 1.
 PERFORM table_add USING 'NRIV'  'Number range intervals' 2.
 PERFORM table_add USING 'RESB'  'Reservation/dependent' 2.
 PERFORM table_add USING 'T161T' 'Texts for Purchasing Document' 2.

 PERFORM table_add USING 'KNA1'  'General Data' 1.
 PERFORM table_add USING 'KNB1'  'Customer Master - Co. Code Data' 1.
 PERFORM table_add USING 'KNB4'  'Customer Payment History' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNB5'  'Customer Master - Dunning info' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNBK'  'Customer Master Bank Data' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNKA'  'Customer Master Credit Mgmt.' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNKK'  'Customer Master Credit Control' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNVV'  'Sales Area Data (terms,' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNVI'  'Customer Master Tax Indicator' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNVP'  'Partner Function key' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNVD'  'Output type' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNVS'  'Customer Master Ship Data' 3.
 PERFORM table_add USING 'KLPA'  'Customer/Vendor Link' 3.

 PERFORM table_add USING 'VBAKUK' 'VBAK + VBUK' 1.
 PERFORM table_add USING 'VBUK'  'Header Status and Administrative Data' 1.
 PERFORM table_add USING 'VBAK'  'Sales Document - Header Data' 1.
 PERFORM table_add USING 'VBKD'  'Sales Document - Business Data' 1.
 PERFORM table_add USING 'VBUP'  'Item Status' 2.
 PERFORM table_add USING 'VBAP'  'Sales Document - Item Data' 1.
 PERFORM table_add USING 'VBPA'  'Partners' 2.
 PERFORM table_add USING 'VBFA'  'Document Flow' 2.
 PERFORM table_add USING 'VBEP'  'Sales Document Schedule Line' 3.
 PERFORM table_add USING 'VBBE'  'Sales Requirements: Individual Records' 3.
 PERFORM table_add USING 'LIPS'  'Delivery Document item data, includes referencing PO' 1.
 PERFORM table_add USING 'LIKP'  'Delivery Document Header data' 1.
 PERFORM table_add USING 'VBRK'  'Billing Document Header' 1.
 PERFORM table_add USING 'VBRP'  'Billing Document Item' 1.
 PERFORM table_add USING 'VEKP'  'Shipping Unit Item (Content)' 2.
 PERFORM table_add USING 'VEPO'  'Shipping Unit Header' 3.

 PERFORM table_add USING 'FBAS'  'Financial Accounting "Basis"' 2.
 PERFORM table_add USING 'BKPF'  'Accounting Document Header' 1.
 PERFORM table_add USING 'BSEG'  'Accounting Document Segment' 1.
 PERFORM table_add USING 'BSIP'  'Index for Vendor Validation of Double Documents' 2.
 PERFORM table_add USING 'BVOR'  'Inter Company Posting Procedure' 3.
 PERFORM table_add USING 'EBKPF' 'Accounting Document Header (docs from External Systems)' 2.
 PERFORM table_add USING 'FRUN'  'Run Date of a Program' 3.
 PERFORM table_add USING 'KLPA'  'Customer / Vendor Linking' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNB4'  'Customer Payment History' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNB5'  'Customer Master Dunning Data' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNBK'  'Customer Master Bank Details' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNC1'  'Customer Master Transaction Figures' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNC3'  'Customer Master Special GL Transactions Figures' 3.
 PERFORM table_add USING 'LFB5'  'Vendor Master Dunning Data' 3.
 PERFORM table_add USING 'LFBK'  'Vendor Master Bank Details' 3.
 PERFORM table_add USING 'LFC1'  'Vendor Master Transaction Figures' 3.
 PERFORM table_add USING 'LFC3'  'Vendor Master Special GL Transactions Figures' 3.
 PERFORM table_add USING 'VBKPF' 'Document Header for Document Parking' 3.
 PERFORM table_add USING 'FBASCORE' 'Financial Accounting General Services "Basis"' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNB1'  'Customer Master (Company Code)' 1.
 PERFORM table_add USING 'LFA1'  'Vendor Master (General Section)' 1.
 PERFORM table_add USING 'LFB1'  'Vendor Master (company Code Section)' 1.
 PERFORM table_add USING 'SKA1'  'G/L Account Master (Chart of Accounts)' 1.
 PERFORM table_add USING 'SKAT'  'G/L Account Master (Chart of Accounts Description)' 2.
 PERFORM table_add USING 'MAHNS' 'Accounts Blocked by Dunning Selection' 3.
 PERFORM table_add USING 'MHNK'  'Dunning Data (Account Entries)' 3.
 PERFORM table_add USING 'SKAS'  'G/L Account Master (Chart of Accounts Key Word list)' 2.
 PERFORM table_add USING 'SKB1'  'G/L Account Master (Company Code)' 1.
 PERFORM table_add USING 'FIGLREP' 'Settings for G/L Posting Reports' 3.
 PERFORM table_add USING 'TSAKR' 'Create G/L account with reference' 3.
 PERFORM table_add USING 'KOMU'  'Account Assignment Templates for G/L Account items' 3.
 PERFORM table_add USING 'KNKA'  'Customer Master Credit Management :' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNKK'  'Customer Master Credit Management : Control Area Data' 2.
 PERFORM table_add USING 'KNKKF1' 'Credit Management : FI Status data' 3.
 PERFORM table_add USING 'RFRR'  'Accounting Data - A/R and A/P Information System' 3.
 PERFORM table_add USING 'PAYR'  'Payment Medium File' 3.
 PERFORM table_add USING 'PCEC'  'Pre-numbered Check' 3.
 PERFORM table_add USING 'F111G' 'Global Settings for Payment Program for Payment Requests' 3.
 PERFORM table_add USING 'FDZA'  'Cash Management Line Items in Payment Requests' 3.
 PERFORM table_add USING 'PAYRQ' 'Payment Requests' 3.


 PERFORM table_add USING 'AUSP'  'Characteristic Values' 3.
 PERFORM table_add USING 'CO-KBAS' 'Overhead Cost Controlling' 3.
 PERFORM table_add USING 'A132'  'Price per Cost Center' 3.
 PERFORM table_add USING 'A136'  'Price per Controlling Area' 3.
 PERFORM table_add USING 'A137'  'Price per Country / Region' 3.
 PERFORM table_add USING 'COSC'  'CO Objects: Assignment of Origina' 3.
 PERFORM table_add USING 'CSSK'  'Cost Center / Cost Element' 3.
 PERFORM table_add USING 'CSSL'  'Cost Center / Activity Type' 3.
 PERFORM table_add USING 'KAPS'  'CO Period Locks' 3.

 PERFORM table_add USING 'CO-KBASCORE' 'Overhead Cost Controlling: General Services' 3.
 PERFORM table_add USING 'CSKA'  'Cost Elements (Data Dependent on' 1.
 PERFORM table_add USING 'CSKB'  'Cost Elements (Data Dependent on' 1.
 PERFORM table_add USING 'CSKS'  'Cost Center Master Data' 1.
 PERFORM table_add USING 'CSLA'  'Activity Master' 1.
 PERFORM table_add USING 'COBK'  'CO Object: Document Header' 1.
 PERFORM table_add USING 'COEJ'  'CO Object: Line Items (by Fiscal' 2.
 PERFORM table_add USING 'COEJL' 'CO Object: Line Items for Activit' 3.
 PERFORM table_add USING 'COEJR' 'CO Object: Line Items for SKF (by' 3.
 PERFORM table_add USING 'COEJT' 'CO Object: Line Items for Prices' 3.
 PERFORM table_add USING 'COEP'  'CO Object: Line Items (by Period)' 3.
 PERFORM table_add USING 'COEPL' 'CO Object: Line Items for Activit' 3.
 PERFORM table_add USING 'COEPR' 'CO Object: Line Items for SKF (by' 3.
 PERFORM table_add USING 'COEPT' 'CO Object: Line Items for Prices' 3.
 PERFORM table_add USING 'COKA'  'CO Object: Control Data for Cost' 2.
 PERFORM table_add USING 'COKL'  'CO Object: Control Data for Activ' 2.
 PERFORM table_add USING 'COKP'  'CO Object: Control Data for Prima' 2.
 PERFORM table_add USING 'COKR'  'CO Object: Control Data for Stati' 2.
 PERFORM table_add USING 'COKS'  'CO Object: Control Data for Secon' 2.
 PERFORM table_add USING 'CO-OM-CEL' 'Cost Element Accounting (Reconciliation Ledger)' 3.
 PERFORM table_add USING 'COFI01' 'Object Table for Reconciliation L' 3.
 PERFORM table_add USING 'COFI02' 'Transaction Dependent Fields for' 3.
 PERFORM table_add USING 'COFIP' 'Single Plan Items for Reconciliat' 3.
 PERFORM table_add USING 'COFIS' 'Actual Line Items for Reconciliat' 3.
 PERFORM table_add USING 'A138'  'Price per Company Code' 3.
 PERFORM table_add USING 'A139'  'Price per Profit Center' 3.
 PERFORM table_add USING 'AUAA'  'Settlement Document: Receiver Seg' 3.
 PERFORM table_add USING 'AUAB'  'Settlement Document: Distribution' 3.
 PERFORM table_add USING 'AUAI'  'Settlement Rules per Depreciation' 3.
 PERFORM table_add USING 'AUAK'  'Document Header for Settlement' 3.
 PERFORM table_add USING 'AUAO'  'Document Segment: CO Objects to b' 3.
 PERFORM table_add USING 'AUAV'  'Document Segment: Transactions' 3.
 PERFORM table_add USING 'COBRA' 'Settlement Rule for Order Settlem' 3.
 PERFORM table_add USING 'COBRB' 'Distribution Rules Settlement Rul' 3.
 PERFORM table_add USING 'AUFK'  'Order Master Data' 3.
 PERFORM table_add USING 'AUFLAY0' 'Enttity Table: Order Layouts' 3.
 PERFORM table_add USING 'CEPC'  'Profit Center Master Data Table' 3.
 PERFORM table_add USING 'CEPCT' 'Texts for Profit Center Master Da' 3.
 PERFORM table_add USING 'CEPC_BUKRS' 'Assignment of Profit Center to a' 3.
 PERFORM table_add USING 'GLPCA' 'EC-PCA: Actual Line Items' 3.
 PERFORM table_add USING 'GLPCC' 'EC-PCA: Transaction Attributes' 3.
 PERFORM table_add USING 'GLPCO' 'EC-PCA: Object Table for Account' 3.
 PERFORM table_add USING 'GLPCP' 'EC-PCA: Plan Line Items' 3.
 PERFORM table_add USING 'A141'  'Dependent on Material and Receive' 3.
 PERFORM table_add USING 'A142'  'Dependent on Material' 3.
 PERFORM table_add USING 'A143'  'Dependent on Material Group' 3.
 SORT gt_tables.
 DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM gt_tables.
 SORT gt_tables BY level.

 PERFORM field_add USING 'ADRNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'AUFNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'BANFN' 3.
 PERFORM field_add USING 'BEDAT' 2.
 PERFORM field_add USING 'BELNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'BESWK' 2.
 PERFORM field_add USING 'BISMT' 3.
 PERFORM field_add USING 'BKTXT' 2.
 PERFORM field_add USING 'BLART' 1.
 PERFORM field_add USING 'BLDAT' 1.
 PERFORM field_add USING 'BNFPO' 2.
 PERFORM field_add USING 'BRGEW' 1.
 PERFORM field_add USING 'BSART' 2.
 PERFORM field_add USING 'BSTME' 3.
 PERFORM field_add USING 'BSTMG' 3.
 PERFORM field_add USING 'BSTYP' 3.
 PERFORM field_add USING 'BUDAT' 1.
 PERFORM field_add USING 'BUKRS' 1.
 PERFORM field_add USING 'BUZEI' 1.
 PERFORM field_add USING 'BWART' 1.
 PERFORM field_add USING 'BWTAR' 1.
 PERFORM field_add USING 'CHARG' 1.
 PERFORM field_add USING 'DATAB' 2.
 PERFORM field_add USING 'DATBI' 2.
 PERFORM field_add USING 'DMBTR' 1.
 PERFORM field_add USING 'EBELN' 1.
 PERFORM field_add USING 'EBELP' 1.
 PERFORM field_add USING 'EKGRP' 1.
 PERFORM field_add USING 'EKORG' 1.
 PERFORM field_add USING 'ERDAT' 1.
 PERFORM field_add USING 'ERFME' 1.
 PERFORM field_add USING 'ERFMG' 3.
 PERFORM field_add USING 'ERNAM' 1.
 PERFORM field_add USING 'FKART' 3.
 PERFORM field_add USING 'FKTYP' 3.
 PERFORM field_add USING 'GJAHR' 1.
 PERFORM field_add USING 'GSBER' 3.
 PERFORM field_add USING 'HKONT' 2.
 PERFORM field_add USING 'INCO1' 2.
 PERFORM field_add USING 'INCO2' 2.
 PERFORM field_add USING 'INSMK' 3.
 PERFORM field_add USING 'KATYP' 3.
 PERFORM field_add USING 'KNUMV' 2.
 PERFORM field_add USING 'KOKRS' 1.
 PERFORM field_add USING 'KONNR' 3.
 PERFORM field_add USING 'KONTO' 3.
 PERFORM field_add USING 'KOSTL' 2.
 PERFORM field_add USING 'KTMNG' 3.
 PERFORM field_add USING 'KTOPL' 3.
 PERFORM field_add USING 'KUNNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'KURSK' 1.
 PERFORM field_add USING 'LAND1' 1.
 PERFORM field_add USING 'LANDS' 1.
 PERFORM field_add USING 'LGNUM' 1.
 PERFORM field_add USING 'LGORT' 1.
 PERFORM field_add USING 'LGPLA' 1.
 PERFORM field_add USING 'LGTYP' 1.
 PERFORM field_add USING 'LIFNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'LOEKZ' 1.
 PERFORM field_add USING 'LSTAR' 3.
 PERFORM field_add USING 'MAKTX' 1.
 PERFORM field_add USING 'MATKL' 1.
 PERFORM field_add USING 'MATNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'MBLNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'MEINS' 1.
 PERFORM field_add USING 'MENGE' 1.
 PERFORM field_add USING 'MJAHR' 1.
 PERFORM field_add USING 'MTART' 2.
 PERFORM field_add USING 'NAME1' 1.
 PERFORM field_add USING 'NETPR' 1.
 PERFORM field_add USING 'NETWR' 1.
 PERFORM field_add USING 'NTGEW' 2.
 PERFORM field_add USING 'ORT01' 2.
 PERFORM field_add USING 'PEINH' 2.
 PERFORM field_add USING 'PERNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'POSNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'PRCTR' 3.
 PERFORM field_add USING 'RESWK' 2.
 PERFORM field_add USING 'SAKNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'SAKTO' 1.
 PERFORM field_add USING 'SERNR' 3.
 PERFORM field_add USING 'SGTXT' 1.
 PERFORM field_add USING 'SHKZG' 2.
 PERFORM field_add USING 'SOBKZ' 3.
 PERFORM field_add USING 'SPART' 2.
 PERFORM field_add USING 'SPRAS' 1.
 PERFORM field_add USING 'STRAS' 2.
 PERFORM field_add USING 'UZEIT' 1.
 PERFORM field_add USING 'VBELN' 1.
 PERFORM field_add USING 'VBELP' 1.
 PERFORM field_add USING 'VBTYP' 2.
 PERFORM field_add USING 'VGART' 2.
 PERFORM field_add USING 'VKGRP' 2.
 PERFORM field_add USING 'VSTEL' 2.
 PERFORM field_add USING 'VTWEG' 2.
 PERFORM field_add USING 'WAERS' 1.
 PERFORM field_add USING 'WERKS' 1.
 PERFORM field_add USING 'WRBTR' 1.
 PERFORM field_add USING 'XBLNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'ZEILE' 1.
 PERFORM field_add USING 'ZTERM' 1.
 PERFORM field_add USING 'VKBUR' 3.
 PERFORM field_add USING 'BWKEY' 2.
 PERFORM field_add USING 'BANKS' 2.
 PERFORM field_add USING 'BANKL' 2.
 PERFORM field_add USING 'BANKN' 2.
 PERFORM field_add USING 'STLNR' 3.
 PERFORM field_add USING 'STLAL' 3.
 PERFORM field_add USING 'LEDNR' 3.
 PERFORM field_add USING 'OBJNR' 1.
 PERFORM field_add USING 'KSTAR' 2.
 PERFORM field_add USING 'VENUM' 2.
 PERFORM field_add USING 'VEPOS' 2.

 SORT gt_fields.
 DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM gt_fields.
 SORT gt_fields BY level.

 PERFORM tcode_add USING 'SPRO' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MM01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MM02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MM03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MMS1' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MMS2' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MMS3' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MB1C' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MMPI' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MMBE' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'MM60' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'XD01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'XD02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'XD03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA11' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA12' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA13' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA21' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA22' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VA23' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VD02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VD03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VD04' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VD06' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VK11' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VK0A' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VOK0' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VOR1' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VOR2' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VOV6' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VOV8' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VOFA' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'V129' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'V149' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'CA01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'CA02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'CA03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'CS01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'CS02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'CS03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OVK1' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVK3' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVK4' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVR6' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVS9' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVRA' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVRF' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVXC' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVX6' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVLK' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVSG' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVLH' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVXM' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVXJ' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OMS2' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OVLP' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OX10' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'O/S2' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'O/S1' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBB8' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OKKP' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'VB01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB31' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB32' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB33' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB21' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB22' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB23' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB25' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB35' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VKA4' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VKA5' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VKA6' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VC/1' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VC/2' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VDH2' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF07' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF11' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VFX3' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VFRB' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF04' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF06' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF21' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF22' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF23' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF44' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF45' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF46' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VF31' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VFP1' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VARR' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VL01N' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VL02N' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VL03N' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'V/08' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'V/30' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'FD32' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'SM12' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'SM30' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'ND59' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'VB0F' 1.

 PERFORM tcode_add USING 'SPRO' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OX02' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OX03' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OKBD' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OB45' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OB29' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OB37' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OB13' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBY7' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBY9' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBD4' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBY2' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OB53' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OB58' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBC4' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OBBO' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBA7' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OB41' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBA4' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'FBN1' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OBL1' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'FBKP' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OBYC' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OBY6' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'FS00' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'F-02' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'FB03' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'FS10N' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OB46' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBD3' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'XK01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'F-43' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'FK10N' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'F112' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OBB8' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBD2' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OBA3' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'XD01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'FD10N' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'F-28' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OB61' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'EC08' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OADB' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OAOB' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'OAOA' 2.
 PERFORM tcode_add USING 'AO90' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'OAY2' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'AS01' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'AS11' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'F-90' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'AFAB' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'F-92' 1.
 PERFORM tcode_add USING 'AW01N' 1.

 PERFORM tcode_add USING 'AL01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL04' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL05' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL06' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL07' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL08' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL09' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL10' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL11' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL13' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL15' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL16' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL17' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL18' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL19' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL20' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL21' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'AL22' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'CREF' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'BD64' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'BSVW' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'CMOD' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB11' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB13' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB14' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB15' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB16' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB17' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DMIG' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB20' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB21' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB24' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB26' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DB2J' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'DBCO' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'FILE' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'NACE' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAA1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAA3' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAA4' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAAD' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAC2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAC5' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OACA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAD0' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAD2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAD3' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAD4' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAD5' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OADR' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAM1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OAOR' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OARE' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OS01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OS03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OS04' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OS05' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OS06' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OS07' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OSS1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OY18' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'OY08' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'PFCG' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'PFUD' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RLOG' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ04' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ06' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ08' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ10' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ11' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ20' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'RZ21' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SA38' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SAD0' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SADC' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SALE' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SAINT' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SARI' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SAR3' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SAR4' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SAR5' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SAR6' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SARA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SARL' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SARP' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SART' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SB01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SB02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SBAS' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SC38' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCAT' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC0' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC3' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC4' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC5' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC6' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC7' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC8' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCC9' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCCL' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCDO' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCMP' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCOM' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCON' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCPF' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCPR1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCPR2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCUA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCUG' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCUL' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCUM' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCU0' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCU1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCU2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SCU3' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SD11' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SDBE' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SECR' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE06' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE07' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE09' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE10' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE11' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE13' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE14' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE15' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE16' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE17' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE30' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE32' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE33' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE35' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE36' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE37' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE38' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE39' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE40' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE41' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE43' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE51' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE52' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE54' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE55' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE56' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE57' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE61' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE62' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE63' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE71' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE72' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE73' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE74' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE75' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE76' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE77' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE78' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE80' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE81' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE82' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE84' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE85' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE86' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE88' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE89' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE91' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE92' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE93' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE94' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SE95' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SEPS' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SERP' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SEU' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SF01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SFAW' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SIAC1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SHDB' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SICK' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SIN1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SINA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SLG0' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SLIN' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM04' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM13' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM14' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM21' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM23' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM28' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM29' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM30' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM31' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM32' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM33' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM34' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM35' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM36' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM37' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM38' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM39' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM49' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM50' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM51' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM54' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM55' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM56' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM58' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM59' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM60' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM61' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM62' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM63' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM64' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM65' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM66' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM67' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM68' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SM69' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMEN' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMGW' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMLG' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMLI' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMLT' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMOD' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMT1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMT2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMW0' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SMX' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SNRO' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO04' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO05' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO06' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO07' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO10' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO13' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO15' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO16' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO17' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO18' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO19' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO21' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO22' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO23' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO24' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO28' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO30' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO31' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO36' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO38' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO40' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO41' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO42' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO43' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO44' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO70' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO71' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO72' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO73' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO80' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO81' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO82' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO95' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SO99' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOA0' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOBJ' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOLE' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOLI' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOPE' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOTD' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY3' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY4' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY5' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY6' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY7' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY8' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOY9' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SOYA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SP00' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SP01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SP02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SP03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SP11' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SP12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPAD' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPAM' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPAU' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPCC' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPDD' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPHA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPIC' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPRM' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SPRO' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SQ01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SQ02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SQ03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SQ07' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SQVI' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SSAA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SSCA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SRZL' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SSM1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SSM5' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST04' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST05' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST06' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST07' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST08' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST09' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST10' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST11' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST14' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST22' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST22' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'ST62' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STAT' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STMS' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STUN' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STW1' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STW2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STW3' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STW4' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STW5' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STZAC' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'STZAD' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SUMM' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU01' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU01D' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU03' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU05' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU10' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU11' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU12' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU2' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU20' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU21' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU22' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU24' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU25' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU26' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU30' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU52' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU53' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU54' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SU56' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SUPC' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SUPF' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SUPO' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SUIM' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SWDC' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'SXDA' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'TU02' 3.
 PERFORM tcode_add USING 'USMM' 3.


 SORT gt_tcode.
 DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM gt_tcode.
 SORT gt_tcode BY level.

 IF p_flag EQ 'X'.
  CASE p_type.
   WHEN 1.
    WRITE: 'TABLES'.
    LOOP AT gt_tables.
     lv_write = gt_tables-tabname.
     WRITE: / sy-tabix, lv_write,
      gt_tables-ddtext, gt_tables-level.
    ENDLOOP.
   WHEN 2.
    WRITE: 'FIELDS'.
    LOOP AT gt_fields.
     lv_write = gt_fields-field.
     WRITE: / sy-tabix, lv_write,
      gt_fields-ddtext, gt_fields-level.
    ENDLOOP.
   WHEN 3.
    WRITE: 'TCODE'.
    LOOP AT gt_tcode.
     lv_write = gt_tcode-tcode.
     WRITE: / sy-tabix, lv_write,
      gt_tcode-ttext, gt_tcode-level.
    ENDLOOP.
  ENDCASE.
 ELSE.
  CASE p_type.
   WHEN 1.

    lt_sval-tabname = 'DD02L'.
    lt_sval-fieldname = 'TABNAME'.
    APPEND lt_sval.

    DO 100 TIMES.
     CLEAR: lv_ret.
     PERFORM get_random.
     p_index = p_index + gv_result.
     READ TABLE gt_tables INDEX p_index.
     IF sy-subrc EQ 0.
      WRITE gt_tables-level TO gt_tables-ddtext+59(1).
      CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES'
       EXPORTING
        popup_title = gt_tables-ddtext
        start_column = '5'
        start_row  = '5'
       IMPORTING
        returncode  = lv_ret
       TABLES
        fields    = lt_sval.
      READ TABLE lt_sval INDEX 1.
      IF lt_sval-value EQ gt_tables-tabname.
       MESSAGE 'Correct' TYPE 'S'.
      ELSE.
       CONCATENATE 'Incorrect, should be :' gt_tables-tabname
        INTO lv_message.
       MESSAGE lv_message TYPE 'S'.
      ENDIF.
      CLEAR: lt_sval-value.
      MODIFY lt_sval INDEX 1.
     ENDIF.
     IF lv_ret IS NOT INITIAL.
      EXIT.
     ENDIF.
    ENDDO.
   WHEN 2.
    lt_sval-tabname = 'DD03L'.
    lt_sval-fieldname = 'FIELDNAME'.
    APPEND lt_sval.

    DO 100 TIMES.
     CLEAR: lv_ret.
     PERFORM get_random.
     p_index = p_index + gv_result.
     READ TABLE gt_fields INDEX p_index.
     IF sy-subrc EQ 0.
      WRITE gt_fields-level TO gt_fields-ddtext+59(1).
      CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES'
       EXPORTING
        popup_title = gt_fields-ddtext
        start_column = '5'
        start_row  = '5'
       IMPORTING
        returncode  = lv_ret
       TABLES
        fields    = lt_sval.
      READ TABLE lt_sval INDEX 1.
      IF lt_sval-value EQ gt_fields-field.
       MESSAGE 'Correct' TYPE 'S'.
      ELSE.
       CONCATENATE 'Incorrect, should be :' gt_fields-field
        INTO lv_message.
       MESSAGE lv_message TYPE 'S'.
      ENDIF.
      CLEAR: lt_sval-value.
      MODIFY lt_sval INDEX 1.
     ENDIF.
     IF lv_ret IS NOT INITIAL.
      EXIT.
     ENDIF.
    ENDDO.
   WHEN 3.
    lt_sval-tabname = 'TSTC'.
    lt_sval-fieldname = 'TCODE'.
    APPEND lt_sval.

    DO 250 TIMES.
     CLEAR: lv_ret.
     PERFORM get_random.
     p_index = p_index + gv_result.
     READ TABLE gt_tcode INDEX p_index.
     IF sy-subrc EQ 0.
      WRITE gt_tcode-level TO gt_tcode-ttext+35(1).
      CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES'
       EXPORTING
        popup_title = gt_tcode-ttext
        start_column = '5'
        start_row  = '5'
       IMPORTING
        returncode  = lv_ret
       TABLES
        fields    = lt_sval.
      READ TABLE lt_sval INDEX 1.
      IF lt_sval-value EQ gt_tcode-tcode.
       MESSAGE 'Correct' TYPE 'S'.
      ELSE.
       CONCATENATE 'Incorrect, should be :' gt_tcode-tcode
        INTO lv_message.
       MESSAGE lv_message TYPE 'S'.
      ENDIF.
      CLEAR: lt_sval-value.
      MODIFY lt_sval INDEX 1.
     ENDIF.
     IF lv_ret IS NOT INITIAL.
      EXIT.
     ENDIF.
    ENDDO.
  ENDCASE.
 ENDIF.
*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form table_add
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM table_add USING  tabname LIKE dd02l-tabname
             ddtext LIKE dd02d-ddtext
             level  TYPE i.

 gt_tables-tabname = tabname.
* gt_tables-ddtext = ddtext.
 SELECT SINGLE ddtext FROM dd02t INTO gt_tables-ddtext
  WHERE ddlanguage EQ p_ddlang
   AND tabname EQ tabname
   AND as4local EQ 'A'
   AND as4vers EQ '0000'.
 gt_tables-level = level.
 IF sy-subrc EQ 0.
  APPEND gt_tables.
 ENDIF.

ENDFORM.          " table_add
*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form field_add
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM field_add USING  fieldname LIKE dd03l-fieldname
             level   TYPE i.

 gt_fields-field = fieldname.
 SELECT rollname FROM dd03l
  INTO gt_fields-domain
  FOR ALL ENTRIES IN gt_tables
  WHERE tabname  EQ gt_tables-tabname
   AND fieldname EQ fieldname.
  EXIT.
 ENDSELECT.

 SELECT SINGLE ddtext FROM dd04t INTO gt_fields-ddtext
  WHERE ddlanguage EQ p_ddlang AND
     rollname EQ gt_fields-domain.
 gt_fields-level = level.
 IF sy-subrc EQ 0.
  APPEND gt_fields.
 ENDIF.

ENDFORM.          " field_add
*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form tcode_add
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM tcode_add USING  tcode LIKE tstc-tcode
             level TYPE i.

 gt_tcode-tcode = tcode.
* gt_tables-ddtext = ddtext.
 SELECT SINGLE ttext FROM tstct INTO gt_tcode-ttext
  WHERE sprsl EQ p_ddlang
   AND tcode EQ tcode.

 gt_tcode-level = level.
 IF sy-subrc EQ 0.
  APPEND gt_tcode.
 ENDIF.

ENDFORM.          " tcode_add
*&---------------------------------------------------------------------*
*&   Form get_random
*&---------------------------------------------------------------------*
FORM get_random .

 MOVE sy-uzeit TO lv_num.
 gv_result = 1 + lv_num MOD 3.

ENDFORM.          " get_randomI Rd'MS nPp
ABAP Programlar
SAP Chain
SAP NetWeaver
ticket sistemimize katılın ve ücretsiz
10 adam gün kazanın >>
 Ana Sayfa  |  ABAP  |  FI  |  CO  |  MM  |  SD  |  PP  |  QM  |  HR  |  BW 
ykomut@gmail.com