SAP Bilgi Merkezi
Ana Sayfa  ABAP   FI   CO   MM   SD   PP   QM   HR   BW 
ABAP Destek

SAP Kullanıcısına Mesaj At

SE37 den (Fonksiyon Yöneticisi), POPUP_DISPLAY_MESSAGE fonksiyonunu çağırın ve çalıştırın.
USER - Kullanıcı Adı
MESSAGE - Gönderilecek Mesaj

Tablo Adından İşlem Kodu Bul

TSTCP tablosunu SE11/SE16 dan açın. TCODE alanına Z* yazın. PARAM alanına *TABLOADI* yazıp çalıştırın. 3-5 dakika sürebilir.

User Exit / BADI Bul

CALL CUSTOMER-FUNCTION komutu için break koyabilirsiniz.

BADI bulmak için SXV_GET_CLIF_BY_NAME fonksiyonunun ilk satırına break koyun, tüm BADI ler önce bu fonksiyona düşer.

User exit bulmak için aşağıdaki kodu yazıp çalıştırabilirsiniz.
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report YSMOD2
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT ysmod2.

TABLES: modsap, modact, tstc.

PARAMETERS: input1 LIKE tstc-tcode DEFAULT ' ',
      input2 LIKE modsap-typ DEFAULT ' '.

DATA: search1(6),
   search2(3),
   search3 LIKE modsap-member.

DATA : first_row VALUE 'Y'.

CONCATENATE: '%' input1 '%' INTO search1,
'%' input2 INTO search2.

SELECT * FROM tstc WHERE tcode LIKE search1.

 first_row = 'Y'.

 CHECK tstc-pgmna NE space.

 CONCATENATE '%' tstc-pgmna '%' INTO search3.

 SELECT * FROM modsap WHERE typ LIKE search2
 AND member LIKE search3.

  SELECT SINGLE * FROM modact WHERE member = modsap-name.

  IF first_row EQ 'Y'.
   WRITE: /0 tstc-tcode, 6 tstc-pgmna, 16 modsap-name, 32 modsap-typ,
       45 modsap-member, 70 modact-name.
   first_row = 'N'.
  ELSE.
   WRITE: /16 modsap-name, 32 modsap-typ, 45 modsap-member, 70 modact-name.
  ENDIF.

  CLEAR : modsap, modact.

 ENDSELECT.

 IF sy-subrc NE 0.
  WRITE : /0 tstc-tcode, 6 tstc-pgmna, 30 'No exits found'.
 ENDIF.

 CLEAR tstc.

ENDSELECT.

Takılmış Programa Debug

SM50 de Program >> Hata Ayıklama seçeneklerini seçin. Debugger ekranı açılacaktır.

Kullanıcı Listesi

SM04 den online olan kullanıcıları görebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz kullanıcıyı sistemden atabilirsiniz.

Dosya İle Debug Başlatma

Aşağıdaki satırları notepad de yazarak .sap uzantısı ile kaydedin. Debug etmek istediğiniz pop up ekranına sürükleyip bırakın.

Örnek debug satırları:
[FUNCTION]
Command=/H
Title=Debugger
Type=SystemCommand

Son Başarısız Yetki Kontrolü

SU53 den son yetki kontrolünün sonucunu ve yetki objesini görebilirsiniz. Bu objeyi BASIS danışmanına göndererek işlem için yetki alabilirsiniz.

Tablo İçeriği Gör / Değiştir

SM30 dan tablo içeriklerini görüp değiştirebilirsinzi. Ancak buradan sadece güncelleme görüntüsü oluşturulmuş olan tablolar güncellenebilir. Tüm diğer tablolar için SE16 yı kullanabilirsiniz.

İlişkili Sisteme Bağlan

SM59 dan >> ABAP Connections. Login olmak istediğiniz sisteme çift tıklayın. Yukarıdan Remote Logon butonunu seçin.

Printer Ayarları

SPAD işlem kodundan yapılır.

Arka Plandaki Programa Debug

SAP de arka planda çalışan programları debug etmek isterseniz. Program çalışırken SM50 yi çalıştırın.

SM50 de Program >> Hata Ayıklama seçeneklerini seçin. Debugger ekranı açılacaktır.

Program çok hızlı çalışan bir programsa debug edebilmek için içerisine sonsuz bir döngü yazmanız gerekir. Aşağıdaki sonsuz döngü kod parçasını debug yapmak istediğiniz yere yazın. Döngüden çıkmak için w_flag değerini 'X' yapın ve debug yapmaya devam edin.

Örnek sonsuz döngü programı:

DO.
 CLEAR w_flag.
 IF w_flag = 'X'.
  EXIT.
 ENDIF.
ENDDO.
Faydalı Bilgiler
SAP Chain
SAP NetWeaver
ticket sistemimize katılın ve ücretsiz
10 adam gün kazanın >>
 Ana Sayfa  |  ABAP  |  FI  |  CO  |  MM  |  SD  |  PP  |  QM  |  HR  |  BW 
ykomut@gmail.com